Vår første spillefilm. Vi jobbet for Kaj Steveman i Fido Film i Stockholm.
Preprod i Stockholm.
On Set i Kalix, nord-Sverige (exteriørt og sykehus interiør) og Ystad i syd-Sverige (studio).
Vi var en del av et større team, og vi lagde kroppsdeler, applikasjoner, dyr, og en drakt.
Shino modellerte og sømmet mens Per Steinar var 'foam master', lagde former, støpte, og var på sett.